Sigortacılıkta Yeni Dönem


Sigortacılıkta Yeni Dönem

Türkiye’de 36 bin 46 kişiye istihdam sağlayan sigorta acenteleri, yeni yönetmelik heyecanını yaşıyor. Toplam prim üretimi 31 milyar TL olan sigorta acentelerinin yönetmeliği, geçtiğimiz ocak ayında Resmi Gazete’de yayımlanmış ama uygulama için 6 aylık bir zaman tanınmıştı. Bu süreçte TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi yeni uygulama için sektörün nabzını tutmuştu.

Uygulama için son adımların atıldığı yönetmelik, İstanbul Ticaret Odası’ndaki (İTO) ‘2016 Yılı Sigortacılık Haftasında; Sigorta Sektörünün Son Durumu, Beklentiler ve Sigorta Aracılarının Son Durumu, Yönetmelikler, Beklentiler’ konulu zümre toplantısında ele alındı. 
Yeni yönetmelikte uygulamaya konması beklenen ‘limited şirketlerde genel müdür yanında bir teknik personel bulundurulması zorunluluğu’ maddesinin sektörü olumsuz etkileyeceğini söyleyen sektör temsilcileri, bu maddenin çıkarılmasını istiyor.

YÜZDE 70 ACENTELERDEN

Sigortacılık sektöründe yüzde 70’lik prim satışının acenteler vasıtasıyla gerçekleştiğini söyleyen Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Höbek, 2015’in sektör için zararla geçtiğini kaydetti. Trafik sigortasının sürdürülebilir olması için yeni yönetmelikteki uygulamaların çok önemli olduğunu belirten Höbek, “Belli branşlarda sürekli kâr, belli branşlarda sürekli zarar eden bir sektör yapısı ile karşı karşıyayız” dedi.

YAZILIM YAPILIYOR

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Çetinay Karaol ise kangren haline gelmiş atama yönetmeliğinin de bir an önce yayınlanmasını beklediklerini söyledi. Taban ekspertiz yönetmeliğinin de hayata geçirilmesini istediklerini belirten Karaol, “Biz acentelerin çağdaş bir şekilde çalışması için yazılım yapıyoruz. Acentelerin konumlarını doğru bir şekilde gösteren ortak bir yazılım olacak. Yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz” diye konuştu. Güvenli onarım konusuna da değinen Karaol, “Trafikte bir sürü bomba dolaşıyor. Güvenli onarım konusunda hassasiyet geliştirmeliyiz. Bu yönetmeliğin yeniden ele alınmasını istiyoruz” dedi.

ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Zümre toplantısının oturum başkanlığını yürüten İTO Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Levent Korkut, “Acentelerde teknik personel çalıştırma zorunluluğunun SAİK tarafından yeni yönetmeliğe konulacağı duyumunu alıyoruz. Bu konunun çözüme kavuşmasını istiyoruz” dedi.

YÜZDE 65’LİK POTANSİYEL

Sigortacılığın devlet politikası olması gerektiğini savunan TOBB SAİK Üyesi Emin Gemici, sigortacılığın temelinde güven duygusu olduğunu söyledi. Gemici, sigortacılığın sadece trafik poliçesi olarak görülmesinden rahatsızlık duyduklarını dile getirerek, “Türkiye’de sigortalanabilir değerlerin bir envanterini çıkarmamız lazım. Sigortalanabilir değerlerin sadece yüzde 35’i sigortalanmış durumda. Yüzde 65’lik bir potansiyel duruyor” dedi.

ANLAM VEREMİYORUZ

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özgür Yılmaz da açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda sektörün sigortacılık haftasını kutlayarak, “5684 sayılı yasa çıktıktan sonra uygulamaya konan yönetmeliklerde sıkıntı yaşadığımız herkesin malumu. Son günlerde mesleğimizde anlamlandırılması mümkün olmayan değişikliklerle karşı karşıyayız. Bunların çözüleceğini umuyoruz” diye konuştu.

TASARRUF SIKINTISI

Sigorta acentelerinin 75 bin kişiye hizmet verdiğini söyleyen Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Alper Tan, buna rağmen kimsenin mutlu olmadığını dile getirdi. Sektörün büyümesinin dünyanın çok gerisinde olduğuna da dikkat çeken Tan, “Ne yazık ki ülkemizde tasarruf sıkıntısı var. Bireysel emeklilikte yüzde 25 devlet katkısına rağmen arzu edilen noktada değiliz. BES bu noktada ciddi bir teşvike ihtiyaç duyuyor” diye konuştu.

İŞTE DEĞİŞİKLİKLER

*4 yıllık fakülte mezunlarının yanı sıra iki yıllık sigortacılık meslek yüksek okulu mezunları da genel müdür ve genel müdür yardımcısı olabilecek.

*Tüzel kişi sigorta acentelerinde teknik personel istihdamı zorunluluğu kaldırılarak, İcra Komitesi’ne konuya ilişkin düzenleme yapma yetkisi verildi.

*Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının teknik personel niteliği taşıma zorunluluğu kaldırılarak, SAİK’e konuya ilişkin düzenleme yapma yetkisi verildi.

*Yardımcı teknik personel uygulaması kaldırıldı.

*Teknik personelin sadece bir sigorta acentesinde çalışabilmesi uygulaması kaldırılarak, SAİK’e konuya ilişkin düzenleme yapma yetkisi verildi.

*Münhasıran acentelik faaliyeti için ayrılmış mekan şartı ile bir arada faaliyet yapabilme hükmü kaldırılarak, SAİK’e konuya ilişkin düzenleme yapma yetkisi verildi.

*Banka ve özel kanun ile kurulan kuruluşlarla finansal kiralama ve finansman şirketlerine hesap planı ve mali tablo tutma zorunluluğu getirildi.

*Şube açabilmek için Müsteşarlık’tan izin alma uygulaması ile şube açan ve mesafeli satış yapan acentelerin Müsteşarlığa mali tablo bildirim yükümlülüğü kaldırıldı.

*Sigorta acentelerinin aracılık ettikleri sigorta şirketlerini ve bu şirketlerce kendilerine tanınan yetkileri varsa internet sitelerinde yayımlama yükümlülüğü getirildi.

*Teknik personel kimliği uygulaması kaldırıldı. 

BÜYÜK İSTİHDAM KAYNAĞI

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şule Avcıoğlu, sektörün büyük bir istihdam oluşturduğunu söyledi. Sektörün 2004’ten bu yana ortalama yüzde 17 büyüdüğünü belirten Avcıoğlu, bunun arzu edilen bir düzey olmadığını dile getirdi. Acentelerin prim satışında çok önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Avcıoğlu, sektörde toplam 36 bin 46 kişinin çalıştığını açıkladı. Yeni yönetmelikte SAİK’e daha geniş yetkiler verildiğini savunan Avcıoğlu, şu bilgileri aktardı: “Yapılan mevzuat çalışmalarıyla yönetmelik biraz daha sadeleştirildi. Acentelerde faaliyet yürüten kişiler tanımlandı. Bu kişilerle ilgili asgari meslek koşulları belirlendi. Acentelerde teknik personel bulundurma zorunluluğu yetkisinde karar SAİK’e bırakıldı. Sigorta şirketleri ile acenteler arasındaki sözleşmelere bazı düzenlemeler getirildi. Brokerlerle ilgili de birtakım düzenlemeler gerçekleştirildi.”

HAZİNE’DEN FİNANSAL RAPORLAMA DÜZENLEMESİ

SİGORTA ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlarında düzenlemeye gidildi.Hazine Müsteşarlığı’nın, Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre şirketler, mart, haziran ve eylül ayları sonu itibarıyla düzenleyecekleri konsolide olmayan ara dönem finansal raporlarını bir ay, konsolide olanları ise iki ay içinde, aralık ayı sonu itibarıyla düzenleyecekleri konsolide olmayan yıl sonu finansal raporlarını iki ay, konsolide olanları ise üç ay içinde müsteşarlığın yanı sıra Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne de elektronik ortamda gönderecek.

DENETİMDEN GEÇERSE!

Söz konusu finansal raporların denetimden geçmesi durumunda bu sürelere iki hafta ilave edilebilecek.

Türkiye’de teşkilat kurarak faaliyette bulunan şirketin merkezine ait bilanço, gelir ve nakit akış tabloları, merkezin kurulu bulunduğu ülkedeki yetkili organlar tarafından onaylanmasının ardından bir ay içerisinde şirket tarafından müsteşarlığa elektronik ortamda sunulacak.